Фокус-приемна в Монтана

Синдикат „Образование“ организира фокус-приемна и обучение в Монтана.

Синдикатът проведе обучение по проект: „Създаване на капацитет за подобряване на условията на труд и справяне с хроничния стрес на педагогическите специалисти в образователните институции“.