Фокус – приемна в Пазарджик

Синдикат „Образование“ участва във фокус – приемна, организирана, като панел от регионалния съвет на СРС „Подкрепа“ Пазарджик.

В съвета, председателстван от г-н Димитър Хаджидимитров, лидер на региона, участваха ръководствата на 25 синдикални секции в региона.

Председателят СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров изложи приоритетите в работата на най – голямата и авторитетна организация в семейството на КТ „Подкрепа“, в които доминираха социалния диалог, правата и грижите за рейтинга и здравето на учителите, работата в много работни групи, организирани в МОН и синдикалните успехи и предизвикателства.

Зам.- председателят на Синдикат“Образование“ г-н Георги Шошев акцентира върху промените и важните текстове в новия национален КТД.