Фокус-приемна в Пазарджик 27.04.2021г.

Синдикат „Образование“ участва във фокус-приемна и синдикално обучение, организирана от РСО „Подкрепа“ Пазарджик. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри форума и трасира важните акценти в него. Председателят на РСО „Подкрепа“ г-н Димитър Хаджидимитров откри и модерира важния регионален форум. Адв. Владимир Стойчев проведе синдикалното обучение на високо професионално ниво.