Фокус – приемна в Пловдив

Синдикат „Образование“ участва във фокус – приемна и синдикално обучение, организирано от РСО „Подкрепа“ Пловдив. Важният форум откри председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров, под модерирането на председателя на РСО Пловдив г-н Цило Нейчев. Участваха зам.-председателят на националния синдикат г-н Георги Шошев и синдикален секретар адв. Владимир Стойчев. Важен гост на регионалното събитие беше началника на РУО Пловдив г-жа Антоанета Пакова, която получи грамота за отлично социално партниране по предложение на РСО „Подкрепа“ Пловдив и се включи в дебата. В този първи панел, участниците дискутираха важните образователни политики – работещи, фиктивни и зловредни.

Всички се обединиха във важността на политиките за защита на учителя от професионално прегаряне и прекатегоризирането на учителския труд, политиката по доходите в режим на брутална инфлация, в нуждата от премахването на атестирането на педагогическите специалисти и премахването на субекта „Обществен съвет“, в политиката за статут, изискване и мандатност на директорите на образователни институции, задължително със синдикатите в изпитните комисии, за възпитанието, като път към качествено образование и още много други важни образователни акценти.

Адв. Владимир Стойчев проведе синдикално квалификационно обучение на участниците във форума.