Синдикат „Образование“ участва във фокус-приемна, състояла се в град Русе. СРС и РСО „Подкрепа“ в региона, бяха създали отлична организация за приемната и квалификационното обучение на педагозите – синдикалисти от дунавския регион. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров трасира приоритетите на синдиката и тяхната пресечна точка с МОН. Зам. – председателят г-н Георги Шошев акцентира върху социалния диалог и колективното договаряне. Председателят на РСО „Подкрепа“ Русе г-жа Гицка Харизанова откри и модерира форума. Адв. Владимир Стойчев проведе квалификационно обучение за практиката по КТ и КТД. Участниците бяха поздравени от председателя на СРС г-н Кирил Черкезов.