Фокус – приемна в Стара Загора

Синдикат „Образование“ участва във фокус – приема, организирана от РСО „Подкрепа“ Стара Загора. Зам.-председателят на СРС „Подкрепа“ и председател на РСО Стара Загора адв. Владимир Стойчев откри и модерира важния за региона форум. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров проведе приемната и очерта важните за синдиката образователни политики. Зам.-председателят на Синдикат „Образование“ г-н Георги Шошев говори за акцентите и успехите на националния образователен социален диалог.