Фокус – приемна в Търговище

Синдикат „Образование“ проведе фокус – приемна и синдикално обучение, организирани от РСО и СРС „Подкрепа“ Търговище. Председателят на РСО „Подкрепа“ Търговище д-р Даниела Димова откри и модерира важния форум.

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров връчи наградата на Синдикат „Образование“ от конкурса за ученици „На учителя с любов“, за най-добра рисунка на тема „24 май“, на Памела Себахтинова Ибрахимова от ОУ „Хр. Ботев“, гр. Търговище.

Класният ръководител на Памела, г-жа Румяна Колева – главен учител и председател на СС, присъства на тържествения ритуал.

Председателят на СРС „Подкрепа“ Търговище г-н Васил Николов поздрави участниците във форума и подчерта силата на синдиката, крепяща се на партньорството и единението.

Д-р Юлиян Петров поздрави участници и гости и очерта националните образователни приоритети на синдиката:

– учителската заплата да стане 150% над СБРЗ за страната, регламентирано в закона за предучилищното и училищно образование;

– на започващите учители да им се осигури възможност захоризонтално и вертикално израстване;

– да се утвърди политиката по наставничество, като в процеса севключат, както опитните учители, така и експертите в РУО;

– административните институции да се подредят правилнойерархически и да партнират на учителя;

– да се работи по отношение превенция на агресията и спазване научилищните правила, което включва и драконовски мерки към родители,които не партнират;

– обемът на учебния материал да се намали, но не само на думи;

– в учебните програми, да се заложи компетентностния подход, проекто-базираното обучение и повече практика, за да се постигне по-добро качество на образованието и по-високи резултати в PISA, НВО и ДЗИ;

– да се намали тежестта на учебниците;

– да се прекрати абсурдната реалност началник на РУО, регионалнии държавни експерти, да вземат по-ниски заплати от директори научилища;

– авторитетът на учителя да спре да бъде спорен.

Зам.-председателят г- н Георги Шошев говори за важността на социалното партньорство и диалога на всички нива.

Инспектора по качество на образованието и синдикален секретар г-жа Татяна Алексиева проведе квалификационно синдикално обучение на участниците в събитието.