Фокус – приемна в Харманли

Синдикат „Образование“ участва във форум на ОбСО „Подкрепа“ Харманли.

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров и зам.-председателят г-н Георги Шошев проведоха фокус – приемна, която се случи в рамките на организираното от ОбСО „Подкрепа“ Харманли с лидер г-жа Катя Димова синдикално обучение.

Г-жа Димова откри и модерира важния форум, отлично организиран от екипа на общинската структура.

100 учители и директори участваха във фокуса на синдикалните и образователни политики, в който д-р Петров очерта акцентите в социалния диалог, неотложните промени на ЗУПО и порочнита политика за избор на директори, без участието на учителските синдикати.

Адвокат Владимир Стойчев – синдикален секретар и директор на правния отдел на Синдикат „Образование“ проведе квалификационно обучение на тема „Гражданско образование“ и анализира образователни казуси, породени от новия КТД, анекса към КТД и протеворечивата нормативна база в системата на българското образование.