Фокус – приемна в Ямбол

Синдикат „Образование“ проведе фокус – приемна и синдикално обучение, организирана от РСО „Подкрепа“ Ямбол.

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров поздрави участници и гости и очерта националните образователни приоритети на синдиката.

Председателят на СО „Подкрепа“ очерта приоритетите на синдиката:

– учителската заплата да стане 150% над СБРЗ за страната,

регламентирано в закона за предучилищното и училищно образование;

– на започващите учители да им се осигури възможност за

хоризонтално и вертикално израстване;

– да се утвърди политиката по наставничество, като в процеса се

включат, както опитните учители, така и експертите в РУО;

– административните институции да се подредят правилно

йерархически и да партнират на учителя;

– да се работи по отношение превенция на агресията и спазване на

училищните правила, което включва и драконовски мерки към родители,

които не партнират;

– обемът на учебния материал да се намали, но не само на думи;

– в учебните програми, да се заложи компетентностния подход,

проекто-базираното обучение и повече практика, за да се постигне по-

добро качество на образованието и по-високи резултати в PISA, НВО и

ДЗИ;

– да се намали тежестта на учебниците;

– да се прекрати абсурдната реалност началник на РУО, регионални

и държавни експерти, да вземат по-ниски заплати от директори на

училища;

– авторитетът на учителя да спре да бъде спорен.

Адв. Владимир Стойчев проведе квалификационно синдикално обучение на участниците в събитието.