Фокус – приемна на Столична

Президентът на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов и председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров откриха фокус- приемна на Столична организация. Председателят на РСО „Подкрепа“ София – град г-жа Милена Мавродиева модерира важния регионален форум, в който участваха 250 синдикалисти от региона.

Синдикално квалификационно обучение на участниците проведе адв. Владимир Стойчев. Участниците бяха поздравени от Президента Манолов, който адмирира учителите за тяхната възрожденска дейност в България. Д-р Юлиян Петров говори за финансирането на системата, за грижите за учителя и наложителните промени в ЗПУО.