Форум на регион Карлово

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри и участва в приемна и обучение, организирани от СРС „Подкрепа“ Карлово. Обучението на тема „Стрес, резилианс и психично благополучие“ беше проведено от доц. Юрий Янакиев – Катедра „Психология“ на Пловдивски университет „Паисий Хелендарски“. Обучаемите бяха поздравени от председателя на СРС „Подкрепа“ Карлово г-жа Стоянка Грънчарова и модерирани от председателя на РСО г-жа Христина Дамянова.Д-р Юлиян Петров трасира важните са синдиката и българското общество национални образователни политики.