Синдикат „Образование“ участва във форум на Образователната платформа на EZA, състояла в гр. Вроцлав – Полша. Д-р Юлиян Петров представи доклад „Българския план за възстановяване и развитие в сферата на образованието“.

Във форума участваха демократични синдикати от Полша, Унгария, Сърбия, Португалия, Австрия и др.