Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров и зам.-председателят г-н Георги Шошев участваха на форум за утвърждаване на политиката за задържане на млади учители по програма NEST. Участниците споделиха своите успехи в привличането и задържането на млади учители, което трабва да стане приоритетна национална образователна политика. Д-р Петров отправи послание за важността на работата на експертите в регионалните инспекторати, които трябва да сменят незабавно своя режим на работа и от контролиращи трява да станат партниращи и подкрепящи за младите и останали учители!