Хибриден отраслов съвет

Хибриден отраслов съвет се проведе в МОН. За съжаление съветът беше насрочен по време на международна онлайн конференция на Синдикат „Образование“.

Започна дебат за началото на учебната година, като МОН представи информация от мрежата Евридика за учебното време в Европа, с твърдението, че българските ученици имат една от най-късите учебни години, а българските учители имат един от ниските седмични и годишни нормативи.

Синдикат „Образование“ представи информация от национално проучване с близо 30 хиляди участника, като резултатите от него недвусмислено показват несъгласие на педагогическите специалисти – учители и директори за по-ранното започване на учебната година.

Изследването сред 29 722 участника  сочи, че 95,4% от участниците посочват 15 септември като единственото възможно начало на учебната година. 3,9% са съгласни 1 септември да стане начало на учебната година, а 0,5% са за 20 август, като начало на учебните занятия за учениците.

От Синдикат „Образование“ заявихме, че истинския национален дебат, трябва да  бъде по целият график на учебно време, като не изключва обема и трудността на учебното съдържание.

Но в този момент синдиката поддържа само и единствено 15 септември като единствено възможно начало на учебната година, като добра вековна традиция, която не трябва да рушим.

Също допълнихме, че в размера на ваканциите е грешно и некоректно да се включват почивните дни, а в нормативите на българските учители  не се включват поне половината от задълженията на учителите, предимно административни, което не е приетата европейска практика.

Синдикат „Образование“ информира МОН, че е започнал национално проучване за най-важните образователни приоритети, като първите данни от него показват, че започналия дебат за началото на учебната година е приоритет с под 1% важност, според респондентите. Резултатите от подреждане на приоритетите ще бъдат внесени официално в МОН.

СБУ предложиха начало на учебната година на 8 септември, като не стана ясно да са правили национално проучване.

НУС – искат запазване за началото на учебната година от 15 септември.

СРСНПБ информираха, че 40% от директорите и педагогическите колективи са готови да променят началото на учебната година. Също предложиха провеждането от МОН на национално представително социологическо проучване за промените в учебните програми; съдържание и промени в графика на учебното време представяне от МОН на цялостна концепция за промените в учебните програми, учебното съдържание и за продължителност на учебната година; МОН да поиска становище от ДАЗД, Министерство на финансите, Министерство на Икономиката и Министерство на туризма за евентуалната промяна на началото на учебната година и влиянието върху различни сфери на страната и икономиката.

Според Сдружението на директорите с председател Асен Александров – началото на учебната година може да е от 8.09.

Според БАЧУ – 70% от тях приемат ранен старт на учебната година.

МОН обяви, че започва организация за преглед на учебните програми и учебното съдържание, за което ще поиска до 8 март представители от социалните партньори – учители и директори от цялата страна, за извършване на анализ за редакция на учебното съдържание и учебните програми.

Общественото обсъждане на промените за начало на учебната година ще продължат до достигане на консенсус сред социалните партньори и едва след това бъдат предложени промени в ЗПУО.