343 педагогически специалисти преминаха обучение по проект „Растем равни“

Синдикат „Образование“ проведе последните две обучения по проект „Растем равни“ в началото на месец юни в гр. Търговище и гр. Ямбол.

Във всички 15 обучения взеха участие общо 343 педагогически специалисти. Участниците в обученията бяха запознати с темите Насърчаване равенството между жените и мъжете, Насърчаване на равенството в класната стая, Одити на училищните политики, Казуси и куизи, Упражнения по въпросите на пола и взеха дейно участие в разискването на материалите.

От обработената обратна връзка се вижда, че обучението и предоставените материали са били полезни на участниците и те биха се възползвали от тях, както и биха ги препоръчали на други свои колеги. Проект „Растем равни“ се изпълнява в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор №: 101005862 – Growing Up Equal –  REC-RGEN-WWLB-AG-2020.