Георги Шошев, зам.-председател на Синдикат Образование  участва в работна среща в гр. Атина – Гърция. Срещата е по проект SpicE за обучение на учители за работа с деца с образователни потребности чрез STEAM. В проекта участват партньори от Гърция, България, Кипър и Испания.