Как да избираме директори

Синдикат „Образование“ направи национално проучване „Как се избира директор на образователна институция“. Този анализ e по повод на провеждането на директорски конкурси в страната, след промяната на Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за избор на директори.

Във възрастовата група на участниците доминира тази, между 50 и 60 години, което е релевантно и на средната възраст на учителите в България.

На въпроса „Смятате ли, че в състава на конкурсната комисия за директори, според чл. 16 от горецитираната наредба, трябва да има член на обществения съвет в образователната институция, без изискване за владеене на български език и притежание на педагогическо образование?“ – 72,5 % от участниците са отговорили с „НЕ“, 16,2% са отговорили с „Да, ако е с висше образование“, 6,8% – „Участва, защото родителите са важен партиен електорат“, 4,5% – „Не мога да преценя“. Казано реално 79,5% утвърждават позицията, че „Обществения съвет“ няма необходимата експертиза и не трябва да участва. Трудно обяснима е волята на законодателя, да настоява за неговото участие.

На въпроса „Смятате ли, че в състава на конкурсната комисия за избор на директор трябва да има член на представителните образователни синдикати?“ – 68,8% отговарят „Да, категорично“, 12,9% с „Нека участва синдикатът, в който членува кандидатът“, 12,9% с „Не“. Тук респондентите са категорични, че синдикатите трябва да участват в комисиите за избор на своите директори, а също така е необясним този страх на законодателя от това да допусне учителите.

„Смятате ли, че в състава на конкурсната комисия трябва да има член на Представителните образователни работодателски организации?“ е поляризирал аудиторията, като 49% са отговорили с „Да“, 31,8% с „Не“ и 19,2% „Не могат да преценя“. Все пак и тук доминира нагласата, в комисиите за избор на директори, да участват директори.

На въпроса „Смятате ли, че връщането на изискване за концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години, според чл. 8, ал.21 т.3, от наредба 16, която беше изисквана преди 25 години, ще гарантира избора на добрите директори?“ – 60,7% отговарят с „Не, защото няма изискване за контрол на изпълнението и е формално“ и само 27,3% смятат, че това е нещо смислено и ще гарантира качество на управлението.

Следващия въпрос „Смятате ли, че директорът на образователна институция трябва да има диплом или квалификация в специалност „Управление на образованието“?“ е постигнал 59,2% очакване за предварителен ценз по мениджмънт в образователното управление, а 36,3% смятат, че бъдещите директори могат да се квалифицират в движение.

По отношение на мандатността – „Смятате ли, че директорската длъжност трябва да бъде мандатна?“ – 62,5% са категорични във формата „5 години, с неограничен брой мандати“, 16,7% са за това „Директорската длъжност трябва да бъде на ротационен принцип със смяна на образователните институции“, а 10,4% смятат – „Не трябва да бъде мандатна“. 4,8% смятат, че МОН не може да организира конкурси в 4300 образователни институции на 5 години.

Иновацията видеонаблюдение с въпроса „Смятате ли, че въвеждането на аудио–видеонаблюдение и аудио–видеозапис, заложени в чл. 31 от горецитираната наредба са релевантни в логистиката на този изпит?“ е приета отрицателно като 56,4% казват „Не, защото това унижава и руши доверието към учителите, които ще станат директори“, 17,8% – „Не, защото няма популярни такива, при конкурси в други браншове“, и все пак 18,9% смятат че видеонаблюдението ще гарантира прозрачност.

Традиционно огромните 83,1% отговарят положително на въпроса „Смятате ли, че при провеждането на директорските конкурси ще има опити за партийни лобирания?“, а само 5,6% смятат, че правилата са добри.За работата на директорите в пенсионна възраст „Колко да работят директорите на образователни институции в пенсионна възраст?“, респондентите отговарят:- 70,1% – „Да ги пенсионират своевременно с текст в ЗПУО“;- 16,4% – „До 2 години“; – 3,7% – „До 3 години“; – 4,5% – „До 4 години“.

Проучването е направено сред 1457 участници, от които 90,7% са учители и директори, а 2% са родители, в периода от 14.12.2023г. до 2.01.2024г.

Д-р Юлиян Петров председател на СО „Подкрепа“