Приемна и обучение в Попово

Синдикат „Образование“ проведе фокус – приемна и синдикално обучение в общинската структура на „Подкрепа“ в гр. Попово, организирана от СРС и РСО „Подкрепа“ Търговище.

Председателят на РСО „Подкрепа“ Търговище д-р Даниела Димова откри и модерира регионалния форум, организиран при отлични условия в залата на Читалище Попово.

Председателят на Синдикат „Образование“, д-р Юлиян Петров поздрави участниците и очерта националните образователни приоритети на синдиката.

Д-р Петров говори за:

– Авторитетът на учителя;

– Защо е вредно, обществото да преекспонира дебата за учителските заплати;

– Възражда ли се възпитанието в училище или политическите партиите нямат нужда от истински ценности;

– Кога и как ще се промени образователния закон;

– Защо българските учители прегарят;

– Кога ще спре недофинансирането на образованието и др.

Зам.-председателят на СО „Подкрепа“ г-н Георги Шошев очерта образователните парспективи на националния социален диалог.

Председателят на СРС „Подкрепа“ Търговище г-н Васил Николов подчерта важността на синдикалното членство и синдикалната дисциплина за просперитета на организацията.

Г-н Станимир Стефанов – секретар на СРС „Подкрепа“ Търговище и Добринка Добрева- секретар на РСО „Подкрепа“ Търговище съдействаха за организацията и добрата работна атмосфера.

Д-р Юлиян Петров удостоени с грамоти за отлично социално партниране:

• д-р Людмил Веселинов, кмет на община Попово;

• Дарина Димитрова, директор дирекция “ Хуманитарни дейности;

• Седат Мехмедов, директор ОУ “ Васил Левски“, с. Крепча, общ. Опака, обл. Търговище;

• Светослав Минчев, директор ОУ ‘ Любен Каравелов“ гр. Попово, обл. Търговище.

Във втория панел на форума, г-жа Таняна Алексиева – синдикален секретар и инспектор към НИО, проведе квалификационно обучение на високо професионално ниво.