Фокус – приемна във Враца

Синдикат „Образование“ проведе фокус – приемна и квалификационно синдикално обучение, организирани от РСО и СРС „Подкрепа“ Враца.

Председателят на РСО „Подкрепа“ Враца г-жа Светла Димитрова откри и модерира важния форум.

Д-р Юлиян Петров поздрави участници и гости и очерта националните образователни приоритети на синдиката:

– учителската заплата да стане 150% над СБРЗ за страната,регламентирано в закона за предучилищното и училищно образование;

– да се възстанови авторитетът на учителя;- да се борим срещу силното професионално прегаряне в учителската професия;

– на започващите учители да им се осигури възможност захоризонтално и вертикално израстване;

– административните институции да се подредят правилнойерархически и да партнират на учителя;

– да се работи по отношение превенция на агресията и спазване научилищните правила, което включва и драконовски мерки към родители,които не партнират;

– обемът на учебния материал да се намали;

– в учебните програми, да се заложи компетентностния подход,проекто-базираното обучение и повече практика, за да се постигне по- добро качество на образованието и по-високи резултати в PISA, НВО и ДЗИ;

– да се намали тежестта на учебниците и др.

Г-жа Росенка Кабатлийска, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО Враца поздрави участниците от името на началника на РУО г-жа Лорета Колева.

Председателят на СРС „Подкрепа“ Враца г-жа Десислава Димитрова поздрави участниците във форума и подчерта силата на синдиката, крепяща се на подкрепа и солидарност.

Зам.-председателят г- н Георги Шошев говори за важността на социалното партньорство и диалога на всички нива.

Адв. Владимир Стойчев – секретар в националното ръководство проведе квалификационно обучение на високо професионално ниво.