50 години ПГПЧЕ „Петър Богдан“ Монтана

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров връчи поздравителен адрес на г-жа Пенка Ненкова – директор на ПГПЧЕ „Петър Богдан“по случай 50 годишен юбилей на училището.