август 28, 2021

РСО Бургас с нов анекс

На 27.08.2021 г. социалните партньори от средното образование в Община Бургас подписаха анекс към колективния трудов договор, в който договориха за педагогическите специалисти и непедагогическия персонал […]
септември 14, 2021

РСО „Подкрепа“ Пловдив с КТД

Председателят на РСО „Подкрепа“ гр. Пловдив подписа КТД с кмета на град Пловдив г-н Здравко Димитров. Новият общински КТД е за следващите две години и демонстрира […]
септември 14, 2021

Шумен с нов КТД за общинското образование

Председателят на РСО „Подкрепа“ Шумен г-жа Стефка Дюлгерова сключи общински КТД за отдел „Образование“ с кмета на Шумен г-н Любомир Христов. Договорът ще важи за следващите […]
септември 15, 2021

РСО „Подкрепа“ Перник с КТД

Председателят на РСО „Подкрепа“ гр. Перник г-жа Юлия Ганчева подписа общински КТД с кемта на града г-н Станислав Владимиров. Договорът е за общинския отрасъл „Образование“ и […]