юни 24, 2020

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, съвместно с ФРГИ и ДАЗД започна изпълнение на проект за укрепване на системата за закрила на детето в България

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ започна изпълнението на нов проект „Укрепване […]
юли 2, 2020

Представители на Синдикат „Образование“ взеха участие във фокус-групи по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“.

Представители на Синдикат „Образование“ взеха участие във фокус-групи по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от […]
ноември 10, 2020

Синдикат „Образование“ стартира изпълнението на нов проект „Растем равни“, в партньорство с ФРГИ, съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз

Синдикат „Образование“ стартира изпълнението на нов проект „Растем равни“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Проектът е съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ […]
март 1, 2021

Обучение за обучители по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“

Експертният екип от Синдикат „Образование“ по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните […]