ноември 3, 2021

Хибриден отраслов съвет

Хибриден извънреден отраслов съвет  се състоя в МОН. Беше обсъдено връщането на учениците от начален етап в училище при условия на висока заболеваемост. Социалните партньори се […]
ноември 7, 2021

Национална позиция

Националният съвет на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, след проведено заседание за обсъждане възможността за работа на образователната система в условия на висока заболеваемост, в присъствието […]
ноември 11, 2021

Анекс към КТД

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров подписа анекс към КТД със социалните партньори в системата на образованието за 2 работни дни допълнителен платен годишен отпуск, […]
ноември 15, 2021

Обучение в Гоце Делчев

Форум “Образование”, включващ синдикално обучение на учители, организирани от СО “Подкрепа” и Регионален синдикат “Образование” се състоя в град Гоце Делчев. Председателят на Синдикат “Образование”- “Подкрепа” […]