ноември 16, 2022

Фокус – приемна в Казанлък

Синдикат „Образование“ участва във фокус – приемна, организирана от РСО „Подкрепа“ Казанлък. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри приемната, модерирана от председателят но РСО […]
ноември 17, 2022

Фокус – приемна в Ямбол

В Ямбол се проведе фокус-приемна и квалификационно обучение, организирано от РСО „Подкрепа“ и Синдикат „Образование“. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри форума и очерта […]
ноември 23, 2022

Допълнителна подкрепа

Синдикат „Образование“ продължава със своята класация за провалени и неработещи образователни политики в ЗПУО. Политиката за „Допълнителна подкрепа“, въведена от няколко години, е трасирана като една […]
ноември 24, 2022

Фокус – приемна в Стара Загора

Синдикат „Образование“ участва във фокус – приема, организирана от РСО „Подкрепа“ Стара Загора. Зам.-председателят на СРС „Подкрепа“ и председател на РСО Стара Загора адв. Владимир Стойчев […]