юли 7, 2023

За младите учители

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров поздрави и връчи награди на участниците на събитие по проект NEST. На форума участваха зам.-министър Мариета Георгиева, директора на […]
юли 11, 2023

Вярата и невярата в изпитите и отвъд…

Синдикат „Образование“ направи експертен анализ на резултатите от НВО и ДЗИ. НВО в 4 клас е доказано неефективен формат на изпитване, който дава безкрайно изкривена и […]
юли 25, 2023

ОСТС – 25.07.2023

Отраслов съвет се състоя в МОН. В съвета председателстван от зам. министър Емилия Лазарова участваха министър проф. Галин Цоков, зам. министър Наталия Митева, зам. министър Мариета […]
август 8, 2023

Ограничаване на работите за самостоятелно изпълнение

Синдикат „Образование“ направи национално проучване, относно ефективността на готвените промените  в Наредба № 11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в частта по […]