октомври 15, 2023

Форум на EZA

Синдикат „Образование“ участва във форум на Образователната платформа на EZA, състояла в гр. Вроцлав – Полша. Д-р Юлиян Петров представи доклад „Българския план за възстановяване и […]
октомври 15, 2023

Конференция в Дупница

РСО „Подкрепа“ Дупница проведе конференция на РСО „Подкрепа“ Дупница. Гости на конференцията бяха председателите на СРС „Подкрепа“ Дупница, г-жа Йорданка Германова, на СРС „Подкрепа“ Благоевград г-н […]
октомври 15, 2023

Конференция в Лом

На 13.10.2023 година РСО „Подкрепа“ Лом проведе Редовната си отчетно – изборна конференция. Председателят на регионалната образователна организация г-жа Цветана Лозанова откри и води важния регионален […]
октомври 17, 2023

Конференция в Перник

РСО „Подкрепа“ Перник проведе своята XI регионална отчетно-изборна конференция. Конференцията води и модерира председателя на РСО „Подкрепа“ г-жа Юлия Ганчева, която представи отчет за дейността на […]