март 25, 2024

Анекс към КТД

Социалните партньори в системата на „Средното образование“ подписаха анекс към КТД, в който се споразумяха 13 – та заплата на учители и директори да се разпредели […]
март 26, 2024

Проект NEST

Делегация от Синдикат „Образование“  участва в конференция по проект NEST Erasmus Plus в Брюксел. Ние сме основен партньор на „Заедно в час“ в един изключително успешен […]
април 11, 2024

КТД в Ямбол

На 25 март 2024 г. председателят на РСО „Подкрепа“ Ямбол- инж. Красимир Дочев, подписа Общински КТД за системата на предучилищното и училищното образование. Сред важните придобивки […]
април 11, 2024

Фокус – приемна в Петрич

Синдикат „Образование“ участва във фокус – приемна, организирана от СРС „Подкрепа“ Благоевград и ОбСС „Подкрепа“ Петрич. Общинският председател г-жа Димитрина Спасова откри и модерира важния градски […]