NEST – работна среща в Букурещ

От 8 до 11 май 2023 г., в гр. Букурещ  се проведе среща по международния европейски проект NEST (Novice Educator  Support and Training – NEST), по който се реализират дейности свързани с новоназначени учители и техните наставници.

В срещата участваха  представители на  пет държави от Европа в които  се апробира обучителна програма за ментори на учители с до пет години опит в системата на образованието.

На срещата се извърши оценка на дейностите до този етап на проекта, обсъдени бяха следващи стъпки и ключови изводи за дейността на проекта.

От СО към КТ „Подкрепа“ в срещата участваха Георги Шошев – зам. председател и Стефан Савов – експерт.

NEST се реализира по Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките на Програма „Еразъм+“ и е финансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия.

 www.projectnest.eu