ноември 18, 2021

Обучение в Свищов

Приемна и обучение се състоя в град Свищов. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри форума, модериран от Председателя на ОбСО „Подкрепа“ г-жа Ценка Димитрова, […]
ноември 17, 2021

Тестовете в училище

Синдикат „Образование“ предлага учениците от прогимназия и гимназия да се върнат в училище след промяна на насоките и след осигуряване на безплатните тестове от държавата. Нека […]
ноември 17, 2021

Обучение в Габрово

Приемна и обучение на учители организира Регионален синдикат „Образование“ – „Подкрепа“ в град Габрово. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров даде приемна по приоритетите в […]
ноември 16, 2021

Столична с нов Анекс

Председателят на Столична организация на РСО „Подкрепа“ г-жа Милена Мавродиева подписа анекс към КТД с кмета Йорданка Фандъкова.
ноември 15, 2021

Обучение в Гоце Делчев

Форум “Образование”, включващ синдикално обучение на учители, организирани от СО “Подкрепа” и Регионален синдикат “Образование” се състоя в град Гоце Делчев. Председателят на Синдикат “Образование”- “Подкрепа” […]
ноември 11, 2021

Анекс към КТД

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров подписа анекс към КТД със социалните партньори в системата на образованието за 2 работни дни допълнителен платен годишен отпуск, […]
ноември 7, 2021

Национална позиция

Националният съвет на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, след проведено заседание за обсъждане възможността за работа на образователната система в условия на висока заболеваемост, в присъствието […]
ноември 3, 2021

Хибриден отраслов съвет

Хибриден извънреден отраслов съвет  се състоя в МОН. Беше обсъдено връщането на учениците от начален етап в училище при условия на висока заболеваемост. Социалните партньори се […]
ноември 1, 2021

Ден на народните будители

ИС на Синдикат „Образование“ честити Денят на народните будители на българските учители – съвременните будители и потомци на хилядите Народни будители – гордост за Република България! […]
октомври 27, 2021

Обучение в Шумен

Синдикат „Образование“ проведе Приемна и Синдикално обучение, организирано от РСО „Подкрепа“ Шумен. Приемната проведе д-р Юлиян Петров, председател на СО „Подкрепа“. Председателят на РСО г-жа Стефка […]
октомври 26, 2021

Виртуален отраслов съвет

Виртуален отраслов съвет се състоя в МОН. Беше обсъдена епидемиологичната обстановка в страната. Беше обсъден варианта за връщане на ученици в училище при висока заболеваемост. Ще […]
октомври 26, 2021

Приоритетното финансиране

Предложения на Синдикат „Образование“ към  политическите партии във връзка с приоритетния за бъдещото правителство отрасъл „Образование“ Националният консенсус относно приоритет „образование“ е историческа традиция и стои […]