ноември 11, 2021

Анекс към КТД

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров подписа анекс към КТД със социалните партньори в системата на образованието за 2 работни дни допълнителен платен годишен отпуск, […]
ноември 7, 2021

Национална позиция

Националният съвет на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, след проведено заседание за обсъждане възможността за работа на образователната система в условия на висока заболеваемост, в присъствието […]
ноември 3, 2021

Хибриден отраслов съвет

Хибриден извънреден отраслов съвет  се състоя в МОН. Беше обсъдено връщането на учениците от начален етап в училище при условия на висока заболеваемост. Социалните партньори се […]
ноември 1, 2021

Ден на народните будители

ИС на Синдикат „Образование“ честити Денят на народните будители на българските учители – съвременните будители и потомци на хилядите Народни будители – гордост за Република България! […]
октомври 27, 2021

Обучение в Шумен

Синдикат „Образование“ проведе Приемна и Синдикално обучение, организирано от РСО „Подкрепа“ Шумен. Приемната проведе д-р Юлиян Петров, председател на СО „Подкрепа“. Председателят на РСО г-жа Стефка […]
октомври 26, 2021

Виртуален отраслов съвет

Виртуален отраслов съвет се състоя в МОН. Беше обсъдена епидемиологичната обстановка в страната. Беше обсъден варианта за връщане на ученици в училище при висока заболеваемост. Ще […]
октомври 26, 2021

Приоритетното финансиране

Предложения на Синдикат „Образование“ към  политическите партии във връзка с приоритетния за бъдещото правителство отрасъл „Образование“ Националният консенсус относно приоритет „образование“ е историческа традиция и стои […]
октомври 22, 2021

Обучение в Карлово

Приемна и обучение организира РСО „Подкрепа“ Карлово. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри и проведе приемна за участниците. Председателите на СРС и РСО „Подкрепа“ […]
октомври 22, 2021

Обучение в Плевен

Форум “Образование” включващ синдикално обучение на учители, организирани от СО “Подкрепа” и Синдикален регионален съюз “Подкрепа” се състоя в град Плевен. Председателят на Синдикат “Образование”- “Подкрепа” […]
октомври 15, 2021

Обучение във Враца

Форум „Образование“ организира СРС „Подкрепа“ и регионалната организация на учителите във Враца. Форумът беше открит от председателя на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров, който поднесе информация […]
октомври 12, 2021

Виртуален съвет

Виртуален отраслов съвет се състоя в МОН. Социалните партньори се обединиха, че няма да се обсъжда в детайли актуализацията на бюджета за образование. Синдикат „Образование“ предложи […]
октомври 8, 2021

Фокус приемна в Джебел

Приемна и обучение на учители в общината организира ОбСС „Подкрепа“ гр. Джебел. Обучението беше открито от Председателя на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров и неговият заместник […]