ноември 24, 2022

Фокус – приемна в Стара Загора

Синдикат „Образование“ участва във фокус – приема, организирана от РСО „Подкрепа“ Стара Загора. Зам.-председателят на СРС „Подкрепа“ и председател на РСО Стара Загора адв. Владимир Стойчев […]
ноември 23, 2022

Допълнителна подкрепа

Синдикат „Образование“ продължава със своята класация за провалени и неработещи образователни политики в ЗПУО. Политиката за „Допълнителна подкрепа“, въведена от няколко години, е трасирана като една […]
ноември 17, 2022

Фокус – приемна в Ямбол

В Ямбол се проведе фокус-приемна и квалификационно обучение, организирано от РСО „Подкрепа“ и Синдикат „Образование“. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри форума и очерта […]
ноември 16, 2022

Фокус – приемна в Казанлък

Синдикат „Образование“ участва във фокус – приемна, организирана от РСО „Подкрепа“ Казанлък. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри приемната, модерирана от председателят но РСО […]
ноември 15, 2022

Фокус – приемна в Карлово

Синдикат „Образование“ и РСО „Подкрепа“ Карлово организираха фокус-приемна и квалификационно обучение на учители синдикалисти от региона. Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров откри форума, модериран […]
ноември 14, 2022

Политиката „Възпитание“

Синдикат „Образование“ прави национално изследване относно неработещите политики и практики в Закона за предучилищното и училищно образование, в рамките на което „Политика за възпитание и формиране […]
ноември 13, 2022

Фокус-приемна на РСО Благоевград

Синдикат „Образование“ и РСО „Подкрепа“ Благоевград организира приемна и обучение на синдикалисти от региона. Обучаемите бяха поздравени от д-р Юлиян Петров – Председател на СО „Подкрепа“, […]
ноември 13, 2022

Национален протест

Синдикат „Образование“ участва в националния протест на КТ „Подкрепа“ и КНСБ, с искане за увеличаване на доходите и заплатите. Синдикатът категорично иска 6% от БВП за […]
ноември 10, 2022

Протест

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ ще участва в националния протест и е солидарен със съвместните действия на КТ „Подкрепа“ и КНСБ за пълно компенсиране на инфлацията, […]
ноември 9, 2022

Фиктивните образователни политики

Синдикат „Образование“, в рамките на национален анализ информира за фиктивните образователни политики и евентуалните промени, които биха ги съживили. Политиката „Атестиране на педагогическите специалисти“, беше една […]
ноември 8, 2022

Фокус – приемна в Кърджали

Фокус-приемна и обучение на Синдикат „Образование“ се състоя в град Кърджали. Ръководствата на РСО „Подкрепа“ в лицето на г-жа Румяна Профирова и г-жа Диана Севдалинова бяха […]
ноември 8, 2022

Неработещите политики

Синдикат „Образование“, в рамките на националното си изследване, относно неработещите политики и практики в Закона за предучилищното и училищно образование, обявява общата класация на неработещите политики. […]