Д-р Юлиян Петров

Председател
Д-р Юлиян Петров


Председател на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“

Д-р Петров е роден на 29 ноември 1965г. Завършил е НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив. Магистър по музика и естетика. Завършил АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" гр.Пловдив. Магистър по по информатика и информационни технологии. Завършил ПУ "Паисий Хилендарски“. Доктор по педагогически науки: „Теория и управление на образованието“ - ПУ "Паисий Хилендарски“. I ПКС – СУ „Св. Климент Охридски“.


Педагогически трудов стаж: – 21 години като учител по музика и учител по информационни технологии - ОУ Гео Милев“ гр. Садово; – 5 години като директор на ЧСОУ „Дружба“ Пловдив.


Преподавателски стаж: - 3 години по дисциплината „Политики в училищното образование“ . Асистент в ПУ "Паисий Хилендарски“ Пловдив. Публицистика – автор на много публикации на теми по теория и политики в образованието. Автор на изследването „Ролята на учителските синдикати при формиране на образователни политики“. Член на авторската колегия на списание „Предучилищно и училищно образование“. Преминал през цялата лидерската йерархия на Учителския синдикат „Подкрепа“. Избран за Председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ през май 2011г.

 

Георги Шошев

Зам.-Председател
Гоерги Шошев

Позиция: Зам. Председател на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“


Георги Шошев е магистър специалности „Математика и „Информатика“. Завършил е Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград, Природо-математически факултет, с квалификации учител по Математика и учител по Информатика.

От 1995 г. до 2011 г. работи в ПГИ „Иван Илиев“, гр. Благоевград, като последните девет години заема позицията помощник-директор.

В периода 1999 г. – 2015 г. е Председател на Регионален синдикат Образование към КТ “Подкрепа” – Благоевград. През август 2011 г. е избран за замсестник-председател на Синдикат „Обряазование“ към КТ „Подкрепа“, гр. София.

Георги Шошев е носител на Грамота “Неофит Рилски” за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета.


 

Емилия Мирчева

Синдикален секретар
Емилия Мирчева


Позиция: Синдикален секретар


Емилия Мирчева е завършила средно образование в Берковица през 1979 г. и висше образование в гр. Благоевград - ЮЗУ "Неофит Рилски", специалност "Начална училищна педагогика". Защитила III ПКС.

Работи като учител и възпитател от 1986 г. до 2011 г.

От 2000 г. до 2011 г. е председател на РСО София. През 2011 г. е избрана за синдикален секретар на Синдикат „Образование“, която позиция заема до момента.

Емилия Мирчева е носител на Грамота “Неофит Рилски” за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета.

 

Милена Мавродиева

Синдикален секретар
Милена Мавродиева


Позиция: Синдикален секретар


Милена Мавродиева е завършила средно образование в гр. Добрич - НЕГ,,Гео Милев" през 1977 г. и висше образование в гр. Велико Търново - ВТУ,,Св.Св.Кирил и Методий" през 1981 г., специалност „Руска филология и Немски език“. Защитила III ПКС.

Работи като учител от 1982 г. В периода от 1998 г. до 2011 г. е заместник-директор по учебната дейност в 57 СУ „Св. Наум Охридски“ и в 123 СУ „Стефан Стамболов“, гр. София.

От 2000 г. до 2011 г. е секретар на РСО София. През 2011 г. е избрана за председател на РСО София и нещатен секретар на Синдикат „Образование“, които позиции заема до момента.

Милена Мавродиева е носител на Грамота “Неофит Рилски” за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета.

 

Владимир Стойчев

Юридически експерт
Владимир Стойчев 

Анастасия Савова

Офис Мениджър

02 9863338
Д-р Анастасия Савова


Позиция: Офис-мениджър


Анастасия Савова е доктор „Педагогическа и възрастова психология“. Завършила е Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград с две специалности – Психология и Право. От 2014 г. има придобита квалификация в направление „Консултант по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси“.

Има професионален опит в различни сектори (неправителствения сектор, бизнеса и държавната администрация), с основна целева група деца и младежи. В по-голямата си част, трудовият й стаж е свързан с координиране и мониториране дейността на екипи (вкл. организиране на публични събития; семинари и обучения за изграждане на капацитет).

От 2004 г. има опит в разработването и изпълнението на проекти с външно финансиране от европейски и национални фондове.