Д-р Юлиян Петров

Председател
Д-р Юлиян Петров


Председател на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“

Д-р Петров е роден на 29 ноември 1965 г. Завършил е НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив. Магистър по музика и естетика. Завършил АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" гр.Пловдив. Магистър по информатика и информационни технологии. Завършил ПУ "Паисий Хилендарски“. Доктор по педагогически науки: „Теория и управление на образованието“ - ПУ "Паисий Хилендарски“. I ПКС – СУ „Св. Климент Охридски“.


Педагогически трудов стаж: – 21 години като учител по музика и учител по информационни технологии - ОУ Гео Милев“ гр. Садово; – 5 години като директор на ЧСОУ „Дружба“ Пловдив.


Преподавателски стаж: - 3 години по дисциплината „Политики в училищното образование“ . Асистент в ПУ "Паисий Хилендарски“ Пловдив. Публицистика – автор на много публикации на теми по теория и политики в образованието. Автор на изследването „Ролята на учителските синдикати при формиране на образователни политики“. Член на авторската колегия на списание „Предучилищно и училищно образование“. Преминал през цялата лидерската йерархия на Учителския синдикат „Подкрепа“. Избран за Председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ през май 2011г.

 

Георги Шошев

Зам.-Председател
Гоерги Шошев

Позиция: Зам. Председател на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“


Георги Шошев е магистър специалности „Математика и „Информатика“. Завършил е Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград, Природо-математически факултет, с квалификации учител по Математика и учител по Информатика.

От 1995 г. до 2011 г. работи в ПГИ „Иван Илиев“, гр. Благоевград, като последните девет години заема позицията помощник-директор.

В периода 1999 г. – 2015 г. е Председател на Регионален синдикат Образование към КТ “Подкрепа” – Благоевград. През август 2011 г. е избран за замсестник-председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, гр. София.

Георги Шошев е носител на Грамота “Неофит Рилски” за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета.


 
 

Д-р Анастасия Савова

Синдикален секретар
Д-р Анастасия Савова


Позиция: Синдикален секретар


Анастасия Савова е доктор „Педагогическа и възрастова психология“. Завършила е Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград с две специалности – Психология и Право. От 2014 г. има придобита квалификация в направление „Консултант по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси“.

Има професионален опит в различни сектори (неправителствения сектор, бизнеса и държавната администрация), с основна целева група деца и младежи. В по-голямата си част, трудовият й стаж е свързан с координиране и мониториране дейността на екипи (вкл. организиране на публични събития; семинари и обучения за изграждане на капацитет).

От 2004 г. има опит в разработването и изпълнението на проекти с външно финансиране от европейски и национални фондове.

През 2023 г. д-р Анастасия Савова е избрана за синдикален секретар на Синдикат „Образование“.

 

Адв. Владимир Стойчев

Юридически експерт
Адв. Владимир Стойчев


Позиция: Синдикален секретар


Адв. Владимир Стойчев е магистър по история и магистър по право. Завършил е Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“. От 2001 г. е адвокат, член на адвокатска колегия Стара Загора.

В периода 1991 г. – 1994 г. е председател на синдикална секция на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ в гр. Стара Загора. През 1994 г. заема позицията зам.-председател на РСО Стара Загора до 1997 г., когато е избран за председател на РСО Стара Загора. През 2011 г. е избран за председател на СРС Стара Загора.

На национално ниво адв. Владимир Стойчев е избран за синдикален секретар на Синдикат „Образование“, която позиция заема от 2015 г. до момента.

 

Татяна Алексиева

Синдикален секретар
Татяна Алексиева


Позиция: Синдикален секретар


Татяна Алексиева е завършила във ВПИ Благоевград през 1989 година специалност „Предучилищна педагогика“ и магистърска степен и професионална квалификация „Предучилищна и начална училищна педагогика“ през 2012 година в ШУ „Епископ Константин Преславски“ .

От 1992 г. до 1996 година е директор на ДГ № 5 в град Берковица. Oт 1996 година работи в 1. ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Берковица като учител в предучилищна група, а от 2012 година, като заместник-директор по учебната дейност. Защитила е II ПКС. Oт 2020 година e инспектор към Националния инспекторат по образованието.

От 2011 година до момента е председател на Регионален Синдикат „Образование“ – Монтана и регионален секретар в СРС към КТ „Подкрепа“ – Монтана.

Татяна Алексиева е носител на грамота „Неофит Рилски“ за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета през 2009 година и на ежегодната награда „Стоян Михайловски“ на Синдикат „Образование“ за високи постижения, професионализъм и принос в синдикалното движение на български учители през 2022 година.

През 2023 година е избрана за синдикален секретар на Синдикат „Образование“.