Синдикат „Образование“ проведе своята XI национална отчетно-изборна конференция.

На конференцията присъстваха 100 делегати от всичките 35 регионални структури от цялата страна. Официални гости на конференцията бяха: президентът на КТ „Подкрепа“ – инж. Димитър Манолов, Проф. Сашо Пенов министър на МОН, столичният кмет – г-жа Йорданка Фандъкова, председателят на НИО – д-р Анелия Андреева, началникът РУО София град д-р Ваня Кастрева, директорът на НИПА г-н Владимир Бояджиев, председателят на СВО и конфедерален секретар доц. Валери Апостолов, председателят на ФТР г-н Иван Кирилов, председателят на СРС „Подкрепа“ Велико Търново г-жа Дешка Мандикова,  председателят СРС „Подкрепа“ Враца г-жа Десислава Димитрова, председателят СРС „Подкрепа“ Пловдив г-н Атанас Кръстев, председателят СРС „Подкрепа“ Търговище г-н Васил Николов, председателят СРС „Подкрепа“ Благоевград г-н Димитър Марчев, председателят СРС „Подкрепа“ Стара Загора г-н Михаил Михайлов, икономическия съветник на КТ „Подкрепа“ г-жа Ваня Григорова, президентът на Националната организация „Малки български хора“ г-н Светослав Чернев, г-н Билан Манушев от ЧУ „Дружба“.

XI Национална отчетно-изборна конференция  направи преглед и анализ на образователната система в България. Разгледаха се стратегии за развитие на българското образование, набелязаха се проблемите и ще бъдат потърсени решения за преодоляване на трудностите пред българското учителство.

Националната конференция прие промени в устава на Синдикат „Образование“ в съответствие с устава на КТ „Подкрепа“.

XI конференция прие 13 резолюции, трасиращи най-важните, според синдиката национални образователни политики:

 1. За социалния диалог и тристранното сътрудничество,
 2. За политиката  по доходите и заплащане на труда в системата на образованието,
 3. За продължаваща квалификация и професионално развитие,
 4. За формиране на политика за превенция на професионалните заболявания и компенсаторни механизми за учителския труд,
 5. За равнопоставеност на половете,
 6. Квалификационно обучение на педагогическите специалисти,
 7. Дигитализация,
 8. Медийната политика в образователната система,
 9. Международния педагогически и синдикален опит,
 10. Вярата в граждански сдружения и синдикати,
 11. Политики за привличане и задържане на младите учители,
 12. Повишаване на устойчивостта на българския учител към стрес и бърнаут синдром и
 13. Комуникационните протоколи с институции, организации и общественост.

XI Национална отчетно-изборна конференция на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ избра екип председател д-р Юлиян Петров и зам.-председател г-н Георги Шошев.

Делегатите утвърдиха и трима синдикални секретари: адв. Владимир Стойчев, д-р Анастасия Савова и г-жа Емилия Мирчева.

Новото ръководство ще продължи своята работа, съгласно Устава на Синдиката, в полза и служба на българското образование и на един от най-важните му фактори – българският учител – творец, вдъхновител и строител на бъдещето – децата на България.

д-р Юлиян Петров