Струкура

Тук можете да разгледате нашата структура.

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа е създаден месец декември 1989 г., веднага след демократичните промени в България. Със своята близо двайсет годишна история той се утвърди като коректив на държавната политика в областта на образованието и извоюва своето достойно място в обществено-политическия живот на страната.

Синдикат "Образование" има за цел и предмет на дейност защитата правата, достойнството и професионалните интереси на своите членове. Той работи за демократизиране, хуманизиране и деидеологизиране на средното образовани в България, чрез демократични промени в законодателството, ръководството и управлението на образованието. Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа представлява своите членове пред работодателите, властите и органите на държавната администрация, а също така е пред обществени организации и институции. Синдикатът участва в преговори с работодателите за сключване на Колективен трудов договор на всички нива, уредени чрез Кодекса на труда. Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа оказва компетентна юридическа помощ и посредници в случаи на конфликти и трудови спорове между своите членове и работодателите. Синдикатът организира и ръководи протестни акции на членовете си при съществени нарушения на интересите на работещите в средното образование. Той осъществява и провежда семинари за обучение на членовете си. Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа действа на територията на страната и извън нея, там където местното законодателство позволява тази дейност. На територията на страната има изградени регионални структури във всички големи градове в България.

Национална конференция Върховен орган на СО - провежда се веднъж на четири години.

Национален синдикален съвет

Провежда се веднъж на три месеца и се състои от председателите на регионалните синдикати "Образование" Изпълнителен съвет

Състои се от Председател, зам.-Председател и секретарите на Националното ръководство.

Взема решения в периода между Националните синдикални съвети.